Team

Directie


Anoek Wiertz

directeur

Administratief en opvoedend personeel


Yoke Pervé

Algemeen secretariaat, opvoedend personeel, smartschoolbeheer
secretariaat@erasmusatheneumkalmthout.be

Evi Livens

Algemeen secretariaat, leerlingenboekhouding, opvoedend personeel
administratie@erasmusatheneumkalmthout.be

Inne Lauwers

Domein, leerlingensecretariaat opvoedend personeel

Joris De Preter en Frederick Smet

smartschoolbeheer en ICT-verantwoordelijke

Leerlingbegeleiding


Karen Wouters

leerlingbegeleiding

Leraren 1e graad


Leraren 1e graad

Mevr. Bauwen, Engels eerste jaar
Mevr. Ceulemans, Frans tweede jaar, Coaching eerste jaar
Mevr. Vermeiren, Frans en Coaching eerste jaar, Financiële geletterdheid tweede jaar
Mevr. Van den Broeck, Wiskunde en Coaching eerste jaar,
M De Preter, Natuurwetenschappen eerste jaar, Wetenschappelijk werk en Wiskunde tweede jaar
Mevr. Smet, Wetenschappelijk werk eerste jaar, Natuurwetenschappen tweede jaar
M. Demesmaecker, Engels eerste jaar, Engels tweede jaar, Aardrijkskunde eerste en tweede jaar
M. Smet, module computerwetenschappen eerste en tweede jaar, Techniek tweede jaar
Mevr. Hense, Nederlands en Coaching eerste jaar, burgerschap tweede jaar
M. Moens, Nederlands tweede jaar
M. Van Tichelen, Nederlands tweede jaar
M. Schroyen, LO eerste en tweede jaar, module LO eerste jaar
Mevr. Bracaval, module LO tweede jaar
M. Segers RKG, eerste en tweede jaar
M. Vervloet NCZ, eerste en tweede jaar
M. Van Hoof NCZ, tweede jaar
M. Razzok Islam, eerste jaar
Mevr. Mens, PO en module Kunst en creatie eerste en tweede jaar, Techniek eerste jaar
Mevr. Laurent, Coaching eerste jaar
Mevr. Lauwers, Geschiedenis eerste en tweede jaar, module Taal en Actua eerste jaar
Mevr. Suffys, MO eerste en tweede jaar en module cultuur en expressie eerste jaar

Leraren 2e graad


Leraren 2e graad

Mevr. Lauwers, Engels derde jaar
Mevr. Bauwen, Engels vierde jaar
Mevr. Ceulemans, Frans derde en vierde jaar
M. De Wit, Geschiedenis en Burgerschap derde en vierde jaar, Sociale en gedragswetenschappen vierde jaar
Mevr.Vermeiren, Financiële geletterdheid derde jaar, Economie derde jaar
M. Eulaers, Economie vierde jaar,
Mevr. Laurent, Wiskunde en Fysica derde en vierde jaar,
Mevr. Witers, Chemie derde en vierde jaar
Mevr. Suffys, Artistieke vorming vierde jaar
M. Van Tichelen, Nederlands derde jaar
M. Moens, Nederlands vierde jaar
Mevr. Smet, Biologie derde jaar, Wiskunde vierde jaar
Mevr. van den Broeck, Wiskunde derde jaar
Mevr. Revis, Biologie vierde jaar,
M.Smet, Informatica en Aardrijkskunde tweede en derde jaar
Mr. Schroyen, LO derde en vierde jaar
Mevr. Bracaval, LO derde jaar
M. Segers, RKG derde en vierde jaar
M. Vervloet, NCZ derde en vierde jaar
M. Van Hoof, NCZ derde jaar, filosofie derde en vierde jaar
Mevr. Wouters, Sociale en gedragswetenschappen derde jaar
Mevr. Mens, Kunstbeschouwing derde jaar

Leraren 3e graad


Leraren 3e graad

Mevr. De Grande, Fysica en Wiskunde vijfde en zesde jaar
Mevr. Vergauwen, Natuurwetenschappen vijfde jaar, Chemie en Wiskunde, module Wiskunde vijfde en zesde jaar
M. De Wit, Geschiedenis vijfde en zesde jaar
M. Eulaers, Economie vijfde en zesde jaar
Mevr. Meersmans, Frans, Duits en module Spaans vijfde en zesde jaar
Mevr. Mens, module Kunst en Culuur vijfde en zesde jaar
Mevr. Witters, LO vijfde en zesde jaar
Mevr. Peeters, Gedragswetenschappen en Filosofie, module Film en literatuur vijfde en zesde jaar
M. Razzok, Islam zesde jaar
M. Vervloet, NCZ vijfde en zesde jaar
M. Segers, RKG vijfde en zesde jaar
Mevr. Revis, Natuurwetenschappen zesde jaar, Biologie vijfde en zesde jaar
M. Van Hoof, Cultuurwetenschappen vijfde en zesde jaar
M. De Muynck, Nederlands en Engels vijfde en zesde jaar