Eerste graad A-stroom

In de eerste graad van het secundair onderwijs krijg je een basisvorming met algemene vakken en projectwerking.

Deze vakken en projecten garanderen een brede basis en worden aangevuld met modules die je laten verdiepen, versterken en verkennen. Samen met de leerkrachten ontdek je waar je talenten en interesses liggen.

Op basis hiervan maak je na je eerste graad een meer gerichte keuze. Verschillende opties zijn mogelijk. De studierichtingen uit de derde graad sluiten aan op deze van de tweede graad.

Eerste graad - eerste jaar

27 basisvorming ( + 1 uur extra Engels)

+ 2 x 2 uur modules: de leerlingen kunnen kiezen uit verschillende modules die hen de mogelijkheid beiden te verdiepen, te versterken en te verkennen.


1A
Taal, communicatie en cultuur
Nederlands
5
Frans
4
Engels
1 + 1
Plastische opvoeding
1
Muzikale opvoeding
1
Project Leren Leren

Mens en maatschappij
Geschiedenis
1
Sociale en Economische initiatie
-
Levensbeschouwelijke vakken
2
Project Actief Burgerschap

STEM
Wiskunde
5
Natuurwetenschappen
1
Aardrijkskunde
2
Techniek
2
Project Duurzaamheid

Sport en gezondheid
Lichamelijke opvoeding
2
Project sociale vaardigheden
Modules
2 x 2
Wetenschappelijk werk
Taal en actua
Kunst en creatie
Cultuur en expressie
Sport


Eerste graad - tweede jaar

Moderne talen - Wetenschappen

27 basisvorming

+ 5 uur basisoptie Moderne Talen en Wetenschappen

+ 2 uur module: de leerlingen kunnen kiezen uit verschillende modules die hen de mogelijkheid bieden te verdiepen, te versterken en te verkennen.

Eerste graad - tweede jaar (2019 - 2020)Moderne wetenschappen

2A

Optie Sport
Optie Crea
Levensbeschouwelijke vakken
2
2
Nederlands
5
5
Frans
3
3
Engels
2
2
Geschiedenis
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Wiskunde
4
4
Natuurwetenschappen
2
2
Plastische opvoeding
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Techniek
2
2
WW Natuurwetenschappen
2
2
Sport
2
-
Economie
2
2
Crea PO
-
1
Crea MO
-
1
Totaal
32
32