Eerste graad A-stroom

Start je graag in onze eerste graad, dan ben je geïnteresseerd in de theoretische verwerking van leerstof.

Lees je graag?

Zit je graag met je neus in de boeken of zoek je graag informatie op op je computer?

Ben je geïnteresseerd in wetenschappen, talen en de mens?

Houd je van een uitdaging?

Bij ons krijg je een basisvorming met algemene vakken en projecten. In het tweede jaar ligt de nadruk op wiskunde, wetenschappen en talen.

Deze vakken en projecten garanderen een brede basis en worden aangevuld met modules die je leerstof laat verdiepen, versterken en verkennen. Samen met de leerkrachten ontdek je waar je talenten en interesses liggen.

Op basis hiervan maak je na je eerste graad een meer gerichte keuze. Op onze school bieden we in onze tweede graad domeinoverschrijdende studies aan. De studierichtingen uit de derde graad sluiten aan op deze van de tweede graad en bereiden je voor op hogere studies.

Eerste graad - eerste jaar

27 basisvorming aangevuld met 1 uur extra Engels

2 x 2 uur modules: de leerlingen krijgen een aanbod van verschillende modules waardoor zij de mogelijkheid krijgen om zich in leerstof uit verschillende leerstofgebieden te verdiepen, te versterken en te verkennen.


1A
Taal, communicatie en cultuur
Nederlands
4*
Frans
 4 + 1*
Engels
1 + 1

Plastische opvoeding/ Muzikale opvoeding

1
Mens en maatschappij
Geschiedenis
1
Levensbeschouwelijke vakken
2
STEM
Wiskunde
4 + 1*
Natuurwetenschappen
1
Wetenschappelijk werk1
Aardrijkskunde
2
Techniek
2
STEM-projecten
Sport en gezondheid
Lichamelijke opvoeding
2
Project sociale vaardigheden
Modules
2 x 2
Wetenschappelijk Werk
Taal en Actua
Kunst en Creatie
Cultuur en Expressie
Sport
Computerwetenschappen


Eerste graad - tweede jaar

Moderne Talen en Wetenschappen

27 basisvorming

+ 5 uur basisoptie Moderne Talen en Wetenschappen

+ 1 uur module: de leerlingen krijgen een aanbod uit verschillende modules waardoor zij de mogelijkheid krijgen om zich in leerstof uit verschillende leerstofgebieden te verdiepen, te versterken en te verkennen.

Eerste graad - tweede jaarModerne talen en wetenschappen

2A
Taal, communicatie en cultuur
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Taalatelier1
PO/MO1
Mens en maatschappij
Geschiedenis
2
Financiële geletterdheid1
Burgerschap2
Levensbeschouwelijke vakken2
Onderwijsloopbaanproject
STEM
Wiskunde
4
Natuurwetenschappen
2
Wetenschappelijk werk
2

Techniek 

2
Aardrijkskunde1
STEM-project

Sport en gezondheid

Lichamelijke opvoeding

2
Project sociale vaardigheden

Modules1
Remediëring Frans en wiskunde
Sport en Gezondheid
Artistieke vorming

Computerwetenschappen

Totaal
32