Eerste graad A-stroom


In de eerste graad van het secundair onderwijs krijg je een basisvorming met algemene vakken en projectwerking.

Deze vakken en projecten garanderen een brede basis en worden aangevuld met modules die je laten verdiepen, versterken en verkennen. Samen met de leerkrachten ontdek je waar je talenten en interesses liggen.

Op basis hiervan maak je na je eerste graad een meer gerichte keuze. Verschillende opties zijn mogelijk. De studierichtingen uit de derde graad sluiten aan op deze van de tweede graad.

Eerste graad - eerste jaar

27 basisvorming ( + 1 uur extra Engels)

+ 2 x 2 uur modules: de leerlingen kunnen kiezen uit verschillende modules die hen de mogelijkheid beiden te verdiepen, te versterken en te verkennen.


1A
Taal, communicatie en cultuur
Nederlands
5
Frans
4
Engels
1 + 1
Plastische opvoeding
1
Muzikale opvoeding
1
Project Leren Leren

Mens en maatschappij
Geschiedenis
1
Sociale en Economische initiatie
-
Levensbeschouwelijke vakken
2
Project Actief Burgerschap

STEM
Wiskunde
5
Natuurwetenschappen
1
Aardrijkskunde
2
Techniek
2
Project Duurzaamheid

Sport en gezondheid
Lichamelijke opvoeding
2
Project sociale vaardigheden
Modules
2 x 2
Wetenschappelijk werk
Taal en actua
Kunst en creatie
Cultuur en expressie
Sport


Eerste graad - tweede jaar

Moderne Talen en Wetenschappen

27 basisvorming

+ 5 uur basisoptie Moderne Talen en Wetenschappen

+ 2 uur module: de leerlingen kunnen kiezen uit verschillende modules die hen de mogelijkheid bieden te verdiepen, te versterken en te verkennen.

Eerste graad - tweede jaar



Moderne talen en wetenschappen

2A
Taal, communicatie en cultuur
Nederlands
5
Frans
3
Engels
2
Taal- en cultuurproject
Mens en maatschappij
Geschiedenis
2
Financiƫle geletterdheid1
Burgerschap1
Levensbeschouwelijke vakken2
Step up van 2A naar 3A, project onderwijsloopbaanbegeleiding
STEM
Wiskunde
4
Natuurwetenschappen
2
Wetenschappelijk werk2
Techniek
2
Aardrijkskunde1
STEM- en gezondheidsproject

Sport en gezondheid
Lichamelijke opvoeding
2
Coaching
Begeleid zelfstandig werk
1
Modules2
Sport en Gezondheid
Kunst en Creatie

STEM

Totaal
32