Leerlingenbegeleiding

Leerlingbegeleiding / CLB: wij besteden veel aandacht aan de individuele begeleiding van onze leerlingen. Naast onze leerkrachten / leerlingbegeleiders weken wij nauw samen met het CLB dat zich samen met ons inzet. Individuele begeleiding is onze troef !

De klastitularis is de leraar die de speciale zorg heeft voor zijn of haar klas. Samen met jou probeert hij of zij te zorgen voor een aangename sfeer in de klas. Je titularis is ook je eerste aanspreekpunt bij vragen of moeilijkheden.

Door onze kleine leerlingenpopulatie kunnen wij extra begeleiding bieden bij het opvolgen van leermoeilijkheden zoals dyslexie, dyscalculie… Inhaallessen behoren tot de mogelijkheden. Leerlingen kunnen zelf inhaallessen aanvragen.

Extra remediëringsoefeningen kunnen ook voorgesteld / opgelegd worden door de vakleerkracht.