Onze vier visiewaarden warme verbondenheid, uitdagend onderwijs, authenticiteit en actief burgerschap bekrachtigen elk onderdeel van onze leerlingenbegeleiding. 

Leerkrachten: Op onze school staat ieder personeelslid in voor het uitvoeren van onze visie. Onze basiszorg draagt bij tot een positieve, veilige en krachtige leeromgeving. De leerkrachten aanvaarden de verschillen tussen leerlingen als een gegeven en gaan er constructief mee om. 

Leerlingbegeleiding/CLB: Wij besteden veel aandacht aan de begeleiding van onze leerlingen. Naast onze leerkrachten/leerlingbegeleiders werken wij nauw samen met het CLB.

De klastitularis is de leraar die de speciale zorg heeft voor de klas. Samen met jou probeert je titularis te zorgen voor een aangename sfeer in de klas. Je titularis is ook het eerste aanspreekpunt bij vragen of moeilijkheden. 

Start je op onze school en heb je nood aan verhoogde zorg, dan bespreken we wat kan. Goede zorgmaatregelen leiden naar verhoogde zelfstandigheid en zorgen dat je de grote hoeveelheden leerstof kan verwerken die wij aanbieden in ons domeinoverschrijdend aanbod (ASO).