TWEEDE GRAAD FINALITEIT DOORSTROOM, DOMEINOVERSCHRIJDEND AANBOD (ASO)


In de tweede graad kies je voor Natuurwetenschappen, Economische wetenschappen of Humane Wetenschappen.

Een stevige portie wiskunde vind je terug in al onze studies.

De kennis van vreemde talen opent vele deuren zowel in je latere beroepsleven als op persoonlijk vlak. Vreemde talen komen uitgebreid aan bod in al onze studierichtingen. Een degelijke kennis van verschillende moderne talen verlegt de grenzen van je mogelijkheden.

In de richting Natuurwetenschappen krijg je het uitgebreide pakket wiskunde onder de knie en ga je dieper in op de 3 wetenschappelijk vakken fysica, chemie en biologie. Deze theoretische vakken worden aangevuld met wetenschappelijk werk voor alle wetenschappelijke domeinen. Studierichtingen met wetenschappen en wiskunde bereiden voor op studies als arts, burgerlijk ingenieur, dierenarts, wetenschapper, handelsingenieur of informaticus. Je leert abstract denken, logisch redeneren, kritisch analyseren, onderzoeken en samenwerken als een team.

Economie gaat over de noden van mensen en over wat ze doen om hieraan een invulling te geven. Je bestudeert volgens welke mechanismen dit gebeurt, welke rol bedrijven hierbij spelen, hoe ze meerwaarde creƫren en langs welke wegen dit samenspel uiteindelijk leidt tot groei, welvaart en welzijn in een samenleving. Je krijgt een diepgaand theoretisch inzicht in de wetten en verbanden die het succes van een economie bepalen, maar je ziet ook de keerzijde ervan. In deze richting vind je ook het uitgebreide pakket wiskunde terug. De studierichtingen met economie vormen je tot een kritisch waarnemer van de economische actualiteit en bieden je een brede basis om verder te studeren. Wil je later een universitaire opleiding Toegepaste economische wetenschappen, of Handelsingenieur volgen dan opteer je best voor de richting Economie Wiskunde in de derde graad.

De mens fascineert in zijn hele handelen, denken en zijn. Gedrags-en sociale wetenschappen, filosofie en kunstbeschouwing zijn de specifieke vakken voor de richting Humane wetenschappen. Tijdens de lessen gedragswetenschappen bestudeer je de mens als individu en in relatie tot zijn medemens. Het vak sociale wetenschappen neemt onze samenleving onder de loep. Binnen de humane wetenschappen verdiep jij je ook in de wereld van filosofie en kunst. Een brede waaier van bachelor- en masteropleidingen sluiten bij de studierichting Humane wetenschappen aan: rechten, communicatiewetenschappen, onderwijsopleidingen, politieke en sociale wetenschappen, psychologie en psychologisch assistent.


Lessentabel 2de graad 


Economische
Wetenschappen
3A

Economische
Wetenschappen
4A

Humane
Wetenschappen
3A  

Humane
Wetenschappen
4A 

Natuur-
wetenschappen
3A

Natuur-
wetenschappen
4A

Basisvorming

    


Taal, communicatie en cultuur

Nederlands444444
Frans333333
Engels333333
Artistieke vorming-1-1-1
Mens en maatschappij

Geschiedenis222222
Burgerschap1

11

11

1

LBV222222
Financiƫle geletterdheid

1

-

1

-

1

-

STEM

Wiskunde444444
Fysica 111111
Chemie111111
Biologie111111
Aardrijkskunde111111
Informatica

1

1

1

1

1

1

Sport en gezondheid

LO222222
Specifieke vorming

Fysica + wetenschappelijk werk21

Chemie + wetenschappelijk werk

12

Biologie + wetenschappelijk werk

11
Wiskunde11

11
Economie44Sociale en gedragswetenschappen

33

Kunstbeschouwing

11

Filosofie

 11


Totaal323232323232Wil je meer informatie over andere richtingen binnen onze GO! scholen?

Klik op deze link www.go-antwerpen.be