TWEEDE GRAAD FINALITEIT DOORSTROOM, DOMEINOVERSCHRIJDEND AANBOD (ASO)


In de tweede graad kies je voor Natuurwetenschappen, Economische wetenschappen of Humane Wetenschappen.

Wiskunde vormt de basis voor alle wetenschappelijke en economische studies. In de richting Natuurwetenschappen ga je dieper in op de 3 wetenschappelijk vakken fysica, chemie en biologie. Deze theoretische vakken worden aangevuld met wetenschappelijk werk voor alle wetenschappelijke domeinen. Studierichtingen met wetenschappen en wiskunde bereiden voor op studies als arts, burgerlijk ingenieur, dierenarts, wetenschapper, handelsingenieur of informaticus. Je leert abstract denken, logisch redeneren, kritisch analyseren, onderzoeken en samenwerken als een team.

Economie gaat over de noden van mensen en over wat ze doen om hieraan een invulling te geven. Je bestudeert volgens welke mechanismen dit gebeurt, welke rol bedrijven hierbij spelen, hoe ze meerwaarde creëren en langs welke wegen dit samenspel uiteindelijk leidt tot groei, welvaart en welzijn in een samenleving. Je krijgt een diepgaand theoretisch inzicht in de wetten en verbanden die het succes van een economie bepalen, maar je ziet ook de keerzijde ervan. De studierichtingen met economie vormen je tot een kritisch waarnemer van de economische actualiteit en bieden je een brede basis om verder te studeren. Wil je later een universitaire opleiding Toegepaste economische wetenschappen, of Handelsingenieur volgen dan opteer je best voor de richting Economie Wiskunde in de derde graad.

De mens fascineert in zijn hele handelen, denken en zijn. Gedrags-en cultuurwetenschappen zijn specifieke vakken voor de richting Humane wetenschappen. Tijdens de lessen gedragswetenschappen bestudeer je de mens als individu en in relatie tot zijn medemens. Het vak cultuurwetenschappen neemt onze samenleving onder de loep en dompelt je tevens onder in de wereld van filosofie en kunst. Een brede waaier van bachelor- en masteropleidingen sluiten bij de studierichting Humane wetenschappen aan: rechten, communicatiewetenschappen, onderwijsopleidingen, politieke en sociale wetenschappen, psychologie en psychologisch assistent… De kennis van vreemde talen opent vele deuren zowel in je latere beroepsleven als op persoonlijk vlak. Een degelijke kennis van verschillende moderne talen verlegt de grenzen van je mogelijkheden.


Lessentabel 2de graad vanaf schooljaar 21 - 22


Economische

Wetenschappen

3A

Economische

Wetenschappen

4A

Humane

Wetenschappen

3A  

Humane

Wetenschappen

4A


Natuur-

wetenschappen

3A

Natuur-

wetenschappen

4ABasisvorming

    


Taal, communicatie en cultuur

Nederlands444444
Frans333333
Engels333333
Artistieke vorming1-1-1-
Mens en maatschappij

Geschiedenis222222
Burgerschap

modulair

modulair

modulair

modulair

modulair

modulair

LBV222222
Financiële geletterdheid

modulair

modulair

modulair

-

-

-

STEM

Wiskunde444444
Fysica111111
Chemie111111
Biologie111111
Aardrijkskunde111111
STEM/ICT

modulair

modulair

modulair

modulair

modulair

modulair

Sport en gezondheid

LO222222
Specifieke vorming

Fysica11
Chemie11
Biologie11
Wetenschappelijk werk11
Wiskunde11

11
Economie44Sociale en gedragswetenschappen

33

Kunstbeschouwing

-

Filosofie

 -2

Modulair 

Burgerschap

sem 1+2

sem 1+2

sem 1+2

sem 1+2

sem 1+2

sem 1+2

STEM/ICT  sem 1     

sem 1+2

sem 1 

sem 1+2

     sem 1     

sem 1+2

Financiële geletterdheid           sem 2-

sem 2

-

  sem 2 

-
Optievak-1

-

1 - 1
Totaal323232323232

sem 1: semester 1: september - januari

sem 2: semester2: februari - juni


Wil je meer informatie over andere richtingen binnen onze GO! scholen?

Klik op deze link www.go-antwerpen.be

Tweede graad 4 ASO in 21-22


Tot schooljaar 21 - 22 kan je in 4A kiezen uit de onderstaande richtingen en opties.

Wetenschappen

  • Met extra informatica en wetenschappelijk werk
  • Met extra economie en talen

Economie

  • Met extra wiskunde en wetenschappen
  • Met extra wiskunde en talen
  • Met extra talen en artistieke vorming

Humane Wetenschappen

  • Met extra wiskunde en wetenschappen
  • Met extra wiskunde en talen
  • Met extra talen en artistieke vorming
  • Met extra economie

Lessentabellen tweede graad ASO 21 - 22 (4e jaar)

  Economie   Wetenschappen
  Optie
Wi/Wet
Optie
Wi/Taal
Optie
Taal/AV
 
  Optie
Inf/WW
Optie
Eco/Taal
Levensbeschouwing 2 2 2   2 2
Lich.Opvoeding 2 2 2   2 2
Nederlands 4 4 4   4 4
Frans 3 4 4   3 4
Engels 3 4 4   3 4
Geschiedenis 2 2 2   2 2
Aardrijkskunde 1 1 1   1 1
Wiskunde 5 5 4   5 5
Biologie 2 1 1   2 2
Chemie 2 1 1   2 2
Fysica 2 1 1   2 2
Economie 4 4 4   - 2
Informatica - 1 -   1 -
Muzikale opvoeding - - 1   - -
Plastische opvoeding - - 1   - -
WW biologie - - -   1 -
WW chemie - - -   1 -
WW fysica - - -   1 -
32u 32u 32u   32u 32u

 

  Humane Wetenschappen
  Optie
Wi/Wet
Optie
Wi/Taal
Optie
Taal/AV
 
Optie
Eco/Taal
Levensbeschouwing 2 2 2 2
Lich.Opvoeding 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4
Frans 3 4 4 4
Engels 3 4 4 4
Geschiedenis 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Wiskunde 5 5 4 4
Biologie 2 1 1 1
Chemie 2 1 1 1
Fysica 2 1 1 1
Economie - - - 2
Cultuurwetenschappen 2 2 2 2
Gedragswetenschappen 2 2 2 2
Informatica - 1 - -
Muzikale opvoeding - - 1 -
Plastische opvoeding - - 1 -
  32u 32u 32u 32u

Wi = Wiskunde
Wet = Wetenschappen
WW = Wetenschappelijk werk (labo)
Taal = Moderne talen (Frans en Engels)
AV = Artistieke vorming (muzikale opvoeding en plastische opvoeding)