Tweede graad ASO

In de tweede graad kies je voor Wetenschappen, Economie of Humane Wetenschappen.

Wiskunde vormt de basis voor alle wetenschappelijke en economische studies. Studierichtingen met wetenschappen en wiskunde bereiden voor op studies als arts, burgerlijk ingenieur, dierenarts, wetenschapper, handelsingenieur of informaticus. Je leert abstract denken, logisch redeneren, kritisch analyseren, onderzoeken en samenwerken als een team.

Economie gaat over de noden van mensen en over wat ze doen om hieraan een invulling te geven. Je bestudeert volgens welke mechanismen dit gebeurt, welke rol bedrijven hierbij spelen, hoe ze meerwaarde creëren en langs welke wegen dit samenspel uiteindelijk leidt tot groei, welvaart en welzijn in een samenleving. Je krijgt een diepgaand theoretisch inzicht in de wetten en verbanden die het succes van een economie bepalen, maar je ziet ook de keerzijde ervan. De studierichtingen met economie vormen je tot een kritisch waarnemer van de economische actualiteit en bieden je een brede basis om verder te studeren. Wil je later een universitaire opleiding Toegepaste economische wetenschappen, of Handelsingenieur volgen dan opteer je best voor de richting Economie- Wetenschappen.

De mens fascineert in zijn hele handelen, denken en zijn. Gedrags-en cultuurwetenschappen zijn specifieke vakken voor de richting Humane wetenschappen. Tijdens de lessen gedragswetenschappen bestudeer je de mens als individu en in relatie tot zijn medemens. Het vak cultuurwetenschappen neemt onze samenleving onder de loep en dompelt je tevens onder in de wereld van filosofie en kunst. Een brede waaier van bachelor- en masteropleidingen sluiten bij de studierichting Humane wetenschappen aan: rechten, communicatiewetenschappen, onderwijsopleidingen, politieke en sociale wetenschappen, psychologie en psychologisch assistent…

De kennis van vreemde talen opent vele deuren zowel in je latere beroepsleven als op persoonlijk vlak. Een degelijke kennis van verschillende moderne talen verlegt de grenzen van je mogelijkheden.

Je kan kiezen voor :

Wetenschappen

  • Met extra informatica en wetenschappelijk werk
  • Met extra economie en talen

Economie

  • Met extra wiskunde en wetenschappen
  • Met extra wiskunde en talen
  • Met extra talen en artistieke vorming

Humane Wetenschappen

  • Met extra wiskunde en wetenschappen
  • Met extra wiskunde en talen
  • Met extra talen en artistieke vorming
  • Met extra economie

Lessentabellen tweede graad ASO (3e en 4e jaar)

  Economie   Wetenschappen
  Optie
Wi/Wet
Optie
Wi/Taal
Optie
Taal/AV
 
  Optie
Inf/WW
Optie
Eco/Taal
Levensbeschouwing 2 2 2   2 2
Lich.Opvoeding 2 2 2   2 2
Nederlands 4 4 4   4 4
Frans 3 4 4   3 4
Engels 3 4 4   3 4
Geschiedenis 2 2 2   2 2
Aardrijkskunde 1 1 1   1 1
Wiskunde 5 5 4   5 5
Biologie 2 1 1   2 2
Chemie 2 1 1   2 2
Fysica 2 1 1   2 2
Economie 4 4 4   - 2
Informatica - 1 -   1 -
Muzikale opvoeding - - 1   - -
Plastische opvoeding - - 1   - -
WW biologie - - -   1 -
WW chemie - - -   1 -
WW fysica - - -   1 -
32u 32u 32u   32u 32u

 

  Humane Wetenschappen
  Optie
Wi/Wet
Optie
Wi/Taal
Optie
Taal/AV
 
Optie
Eco/Taal
Levensbeschouwing 2 2 2 2
Lich.Opvoeding 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4
Frans 3 4 4 4
Engels 3 4 4 4
Geschiedenis 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Wiskunde 5 5 4 4
Biologie 2 1 1 1
Chemie 2 1 1 1
Fysica 2 1 1 1
Economie - - - 2
Cultuurwetenschappen 2 2 2 2
Gedragswetenschappen 2 2 2 2
Informatica - 1 - -
Muzikale opvoeding - - 1 -
Plastische opvoeding - - 1 -
  32u 32u 32u 32u

Wi = Wiskunde
Wet = Wetenschappen
WW = Wetenschappelijk werk (labo)
Taal = Moderne talen (Frans en Engels)
AV = Artistieke vorming (muzikale opvoeding en plastische opvoeding)