Cookie & Privacy verklaring

1. Waarom deze privacy verklaring?

ERASMUSATHENEUM KALMTHOUT hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil ERASMUSATHENEUM KALMTHOUT u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door ERASMUSATHENEUM KALMTHOUT. Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

ERASMUSATHENEUM KALMTHOUT verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. ERASMUSATHENEUM KALMTHOUT verwerkt enkel identificatiegegevens, met als doel het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening en het verlenen van ondersteuning.

Bij een bezoek aan de website van ERASMUSATHENEUM KALMTHOUT worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina's er werden bezocht. Wanneer u de website van ERASMUSATHENEUM KALMTHOUT bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan ERASMUSATHENEUM KALMTHOUT en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt ERASMUSATHENEUM KALMTHOUT zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen ERASMUSATHENEUM KALMTHOUT . We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. ERASMUSATHENEUM KALMTHOUT heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Bij bewijs van uw identiteit als gebruiker, beschikt u over het recht op inzage, correctie of het wissen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist zijn of volledig te laten verwijderen indien deze niet meer nodig zijn.

Cookiebeleid van GO! (www.g-o.be)

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap met maatschappelijke zetel te Willebroekkaai 36 in 1000 Brussel, is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Hierbij wenst het GO! u te informeren welke cookies er worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder lichten we toe in welke mate u als gebruiker het gebruik van cookies kan controleren.

Op websites en alle andere onlinediensten worden technologieën gehanteerd om het gebruikersgemak te verhogen en de werking ervan zo interessant mogelijk te maken. Het bekendste en meest gebruikt voorbeeld van dit soort technologieën zijn de cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van een website of een mobiele applicatie op de computer op het mobiel toestel worden geïnstalleerd. In dit bestandje wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van een website. Wanneer de website later dan opnieuw wordt bezocht, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op deze manier herkent de website de gebruikte browser en bijvoorbeeld de onthouden taalvoorkeur.

Sommige cookies blijven slechts gedurende de tijd dat u de website bezoekt op uw apparaat staan (de zogenaamde sessiecookies), terwijl andere cookies gedurende langere periodes op uw apparaat worden opgeslagen (zogenaamde permanente cookies).

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om de gebruiker te identificeren en kwalificeren zich derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie zoals uiteengezet in ons privacybeleid hierboven van toepassing.

Op de sites van GO! worden er twee soorten cookies gebruikt:

 • cookies voor functionele doeleinden
 • cookies voor analytisch doeleinden

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website en kunnen niet geweigerd worden.

De cookies voor analytische doeleinden worden o.a. gebruikt om de trafiek te meten (het meten van hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen). Voor het gebruik van deze cookies wordt steeds voorafgaandelijk de toestemming gevraagd.

Op deze site worden de volgende cookies gebruikt:

Functionele cookies

ASP.NET_SessionID

 • Doel: om de functies van de website te verbeteren en af te stemmen op uw bezoek. Deze cookie zorgt er bijvoorbeeld voor dat u terugkeert naar de gewenste pagina wanneer u op "vorige" klikt.
 • Geldigheidsduur: sessie

BIGipServer

 • Doel: deze cookie verdeelt de gedane verzoeken over de verschillende servers en zorgt ervoor dat bezoeken binnen één sessie bij dezelfde server uitkomen. Dit verbetert de snelheid en de consistentie van het bezoek aan de website
 • Geldigheidsduur: sessie

Cookieconsent_status

 • Doel: deze cookie bewaart de keuze van de gebruiker i.v.m. cookies.
 • Geldigheidsduur: 1 jaar

Analytische cookies

Google Analytics

 • _ga
 • _gat
 • _gid
 • Doel: deze cookies worden geplaatst door Google, als deel van hun Analytics-dienst. Deze dienst wordt gebruikt om statistieken bij te houden en rapportages te ontvangen over hoe bezoekers de website gebruiken.
 • Geldigheidsduur: sessie (_gat), 24u (_gid), 2 jaar (_ga)

Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u steeds terecht op het hierboven vermelde adres, of op het emailadres: dpo@g-o.be.