Smartschool

Smartschool is een elektronische omgeving die op school gebruikt wordt door personeel, leerlingen en ouders.

Elke ouder ontvangt een co-account en kan inloggen op Smartschool. Ouders kunnen Smartschool gebruiken om contact te houden met de school, om brieven en berichten te lezen en afspraken te maken voor het oudercontact.

Leerlingen gebruiken Smartschool bovendien ook als werk- en leeromgeving. Zij ontvangen opdrachten via Smartschool en leveren, op vraag van de leraar, ook taken in langs deze weg.

Wij verwachten dat iedereen zich houdt aan een aantal basisregels voor een respectvolle en correcte communicatie.

Problemen met inloggen : meld dit via ons contactformulier