Derde graad ASO

In de derde graad kies je voor Economie - Moderne talen, Economie - Wiskunde, Humane Wetenschappen, Wetenschappen - Wiskunde.

De poolvakken economie, humane wetenschappen, wetenschappen en wiskunde zijn het fundament van deze richtingen en bouwen verder op ons aanbod van de 2de graad.

In de richtingen Humane Wetenschappen en Economie-Moderne talen krijg je een goede basis van 3 uur wiskunde. Deze uren kan je aanvullen met 2 uur extra wiskunde, waardoor je je beter kan voorbereiden op hogere studies die meer wiskunde vereisen, zoals b.v. psychologie waarin het vak statistiek een belangrijk onderdeel vormt.

De richtingen Economie Wiskunde en Wetenschappen Wiskunde bereiden met 7 uur wiskunde per week uitstekend voor op hogere studies waarvoor je veel wiskundig inzicht nodig hebt, zoals b.v. handelsingenieur en burgerlijk ingenieur.

Binnen onze talenrichting krijg je Duits, extra Engels en extra Frans. Zowel op persoonlijk vlak, als op vlak van studiekeuze vormen de talen een sterke en ruime basis om op voort te bouwen.

Onze optiepakketten geven je meer inzicht in de wiskunde, in financiƫle geletterdheid, filosofie of in kunst en cultuur. De optiepakketten kan je jaarlijks samenstellen.Economie - Moderne talen
Economie - Wiskunde
Humane Wetenschappen
Wetenschappen - Wiskunde
5A
6A
5A
6A
5A
6A
5A
6A
Basisvorming + specifieke vorming
LBV 
2
2
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
2
2
Nederlands
4
4
4
4
Frans
4
3
3
3
Engels
4
2
2
2
Duits
2
-
-
-
Wiskunde
3
5*
3
5*
7
Geschiedenis
2
2
2
2
Aardrijkskunde
1
1
1
2
Biologie
-
-
2
Chemie
-
-
2
Fysica
-
-
2
STEM 
-
-
Natuurwetenschappen
2
2
-
Economie
4
4
-
-
Filosofie
-
-
2
-
Cultuurwetenschappen
-
-
3
4
 
Gedragswetenschappen
-
-
4
3
-
Optiepakket
2
2*
2 
2 
2*
2
TOTAAL
32
32
32
32

Optiepakketten: 2 uur wiskunde*, of 2 uur financiƫle geletterdheid, of 2 uur filosofie, of 2 uur kunst en cultuur