Activiteiten

Er worden regelmatig bijzondere activiteiten georganiseerd: onthaalperiode september, gedichtendag, dikke truiendag, carnaval, week van de actieve burger, projectweken, theatervoorstellingen, verkeerseducatie, wereldmeerdaagse...

Onthaalperiode eerste jaar

De start van een nieuw schooljaar is voor leerlingen van het eerste jaar een grote stap. Om je de kans te geven je aan te passen aan een nieuwe omgeving en een heleboel nieuwe gezichten, organiseren wij de eerste dagen van september een onthaalperiode. Tijdens deze periode zal je samen met je klasgenoten de school en haar omgeving beter leren kennen.

Sport op school

Voor sport en lichamelijke opvoeding is er een turnzaal, een buitenterrein voor voetbal, volleybal en basketbal. Voor de zwemlessen en andere sporten verplaatsen we ons, afhankelijk van de graad, naar sportinfrastructuur buiten de school.

Middagpauze

Leerlingen tot en met het derde jaar blijven op school eten. Vanaf het vierde jaar mogen de leerlingen, met toestemming van de ouders, buiten de school gaan tijdens de middagpauze. De mooie groene omgeving leent zich er toe om bij mooi weer af en toe ook buiten te eten. Elke middag kan je aan middagsport deelnemen als je daar zin in hebt. Heb je een ander goed idee? Wij staan open voor nieuwe initiatieven!

Studiebegeleiding

Tijdens het 8ste lesuur kunnen de leerlingen toetsen inhalen of extra uitleg voor wiskunde en Frans krijgen. Leerlingen die behoefte hebben aan extra uitleg helpen we in eerste instantie binnen de lessen en/of binnen de extra remediëringsmomenten.

Taalscreening

In het voltijds secundair onderwijs wordt elke leerling die voor het eerst instroomt in het secundair onderwijs, gescreend op zijn kennis van het Nederlands. De screening is verplicht, zowel voor de school als voor de leerling.

Op basis van deze screening kunnen wij je beginsituatie nog beter bepalen en eventueel remediëren waar nodig. De resultaten vertellen ons of je voldoende taalvaardig bent om alle lessen in het secundair te volgen.

Educatieve uitstappen

Het lerarenteam bepaalt jaarlijks een aantal leerrijke uitstappen. Het aanbod verschilt per jaar. Enkele voorbeelden zijn: wereldmeerdaagse, bezoek aan de Vroente en educatieve wandelingen op de Kalmthoutse heide, een uitstap naar de Antwerpse haven, bezoek aan het JAC, flitsproject, beroepenbeurs en Sid IN in het kader van studiekeuze en onderwijsloopbaan, theatervoorstellingen, bezoek aan het Vlaamse parlement, museabezoeken …

Zeeklassen of bosklassen

De zeeklassen of bosklassen (GWP) zijn voor de nieuwe leerlingen van het eerste jaar een uitgelezen moment om elkaar op een andere manier te leren kennen. 1A trekt dan ook meteen al in oktober op meerdaagse naar De Panne.

Meerdaagse uitstappen

In het vierde jaar en in het zesde jaar kiezen we voor een week op een buitenlandse bestemming.